Mediace mezi podnikateli

Někteří z Vás mají už tuto zkušenost za sebou: měsíce i roky jednání u soudu, odvolání, průtahy, stres, vynaložení spousty času i peněz s nejistým výsledkem. Zmařené obchodní vztahy a nemožná budoucí spolupráce. Všechny obchodní spory se však tímto scénářem řídit nemusí – pro ty, kteří chtějí mít své záležitosti ve vlastních rukou, je tu MEDIACE.

Co je mediace?
Mediace je poměrně nová metoda mimosoudního řešení sporů za pomoci nestranného odborníka, mediátora. Její využití je velmi široké – od rodinných a sousedských sporů, až po řešení konfliktů na pracovišti, či obchodních sporů. V podnikatelské sféře najde mediace místo v řešení spotřebitelských sporů, vnitrofiremních konfliktů, v pracovních sporech či neshodách mezi obchodními partnery. Mediace je vhodná zejména v případech, kdy je oboustranně potřebné vztah (ať obchodní či soukromý) mezi stranami konfliktu zachovat a nastavit pravidla budoucí spolupráce.

Nedorozumění s dodavatelem ohrožuje výrobu? Spory mezi společníky nedovolují rozvoj společnosti? Nedostatečné vymezení kompetencí vytváří zmatky na pracovišti? Špatné mezilidské vztahy likvidují atmosféru a způsobují odliv zaměstnanců? Na všech těchto a na mnoha dalších situacích lze s pomocí mediátora pracovat a dospět k dohodě, se kterou budou všichni spokojeni.

Mediace skýtá oproti klasickému soudnímu řešení mnoho výhod. Nejenže je rychlejší a levnější než soudní proces, ale nabízí znesvářeným stranám možnost si v soukromí a neutrálním prostředí vyjasnit vzájemné vztahy, zhodnotit dosavadní fungování a nastavit nová pravidla spolupráce a nebo obchodní vztah důstojně ukončit.

Na mediátora se může obrátit jen jeden z obchodních partnerů, oba dva, nebo může jeho služby domluvit zaměstnavatel pro své zaměstnance. Vždy však platí, že musí účastníci do mediace vstoupit dobrovolně a na jednání dorazit obě strany sporu. Dobrovolnost je totiž základním rysem mediace. Klienti můžou jednání ukončit v případě, že jsou přesvědčeni o tom, že nikam nevede, nebo když je důvěra natolik narušena, že nedokážou s druhou stranou jednat. Čistě na klientech je i to, zda k dohodě dospějí, zda ji budou chtít zpracovat písemně a samozřejmě její obsah je výsledkem vzájemné spolupráce a vyjednávání. Dohoda by měla odrážet potřeby a možnosti obou stran a být proveditelná. Výslednou smlouvu si mohou účastníci nechat schválit jako smír, či vyhotovit ve formě notářského zápisu s přímou vykonatelností. Takto modifikovaná dohoda má pak sílu rozsudku.

Kdo je mediátor?
Mediátor je vyškolený odborník na řešení sporů a vyjednávání. Jeho úkolem je usměrňovat jednání, pomáhat stranám konstruktivně vyjednávat a nacházet různé varianty řešení. Zásadně je nestranný, nezávislý a stranám neradí. Není nutné, aby měl právní vzdělání, ale při řešení sporů může být výhodou jeho orientace v právních předpisech a přehled o fungování soudů. Při výběru mediátora se vyplatí vybírat ze seznamu zapsaných mediátorů, který vede Ministerstvo spravedlnosti. Skutečnost, že je mediátor v tomto seznamu zapsán, zaručuje, že mediátor složil odbornou zkoušku, která prokazuje jeho odborné dovednosti a dokáže vést mediaci podle nejvyšších odborných standardů. Zároveň je zapsaný mediátor vázán zákonem č. 102/2012 Sb., O mediaci, který stanoví velmi přísnou povinnost mlčenlivosti a další povinnosti mediátora.

Jak mediace probíhá?
V zásadě mediace probíhá za účasti obou stran sporu a mediátora. Vzhledem k tomu, že mediátor o ničem nerozhoduje, není potřebná přítomnost advokáta či dalších osob. Mediační jednání trvá nejvýše tři hodiny, ve kterých dává mediátor střídavě prostor klientům, aby popsali situaci ze svého pohledu a měli zároveň možnost vyslechnout, jak konflikt vnímá ten druhý. Po detailním popisu problematiky se začínají hledat možnosti a různé varianty řešení.

Cena mediace?
Obecně platí, že je mediace výrazně levnější a rychlejší než soud. Průměrná doba jednání se pohybuje mezi 6 a 12 hodinami, přičemž cena mediace u mediátorů začíná na 1.000 Kč za hodinu. Klienti obvykle hradí cenu mediace rovným dílem, ale mohou se samozřejmě domluvit jinak.

JUDr. Anna Beková, mediátorka
www.mediace-chomutov.cz

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Print