Články

17.05.2023

Dne 1. července letošního roku nabude plné účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., který na rozdíl o současné právní úpravy přináší zpřísňující ustanovení upravující problematiku…

02.01.2023

Každý řidič se dozajista obává situace, kdy jej může potkat dopravní nehoda, ať vlastní vinou, či vinou jiného vozidla. Jak postupovat při dopravní nehodě, to se dozvíte v následujícím…

23.11.2022

Převedl jste vlastnické právo na někoho a ten se k Vám nechová, jak byste chtěli a nevíte, zda s tím lze něco dělat? Nebo dar nyní potřebujete, protože nemáte dostatek peněz? V…

21.09.2022

První milostivé léto již proběhlo od 28.10.2021 do 28.1.2022, a s ohledem na úspěch tohoto institutu se bude realizovat tzv. milostivé léto II.

Milostivé léto II začne od 1.9.…

19.07.2022

Pracovní smlouva zakládá pracovní vztah (poměr) mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zákoník práce upravuje čtyři způsoby rozvázání pracovního poměru a to dohodu, výpověď, okamžité…

11.07.2022

Nastala ve vašem manželském životě situace, kdy již manželství nenaplňuje svůj účel a zvažujete ukončit tuto životní etapu? V následujícím článku se dozvíte informace na co se v rámci…

30.06.2022

Přestože není matka dítěte provdaná za otce dítěte, náleží jí určitá majetková práva. Na která plnění má neprovdaná matka nárok? To se dozvíte v následujícím článku.

Přestože…

03.12.2021

S příchodem 28.10.2021 přišlo taktéž léto. Ovšem nejedená se o astronomické léto, nýbrž o léto milostivé. Co se pod tímto pojmem skrývá, to se dozvíte v následujícím článku.

V…

19.03.2020

V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a různými nepodloženými informacemi, které se pohybují ve veřejném prostoru, například na sociálních sítích, je namístě informovat, že toto…