Články

26.04.2019

Současná právní úprava daná zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se odchýlila od původního primárního kritéria, kterým byla nejnižší nabídková cena. Nyní však…

10.04.2019

Zkratka „GDPR“ v roce 2018 jistě neminula téměř nikoho z odborné ani laické veřejnosti. O tomto tématu bylo napsáno a pojednáno v nesčetných článcích, které různou měrou vyvracely…