Články

10.04.2019

Zkratka „GDPR“ v roce 2018 jistě neminula téměř nikoho z odborné ani laické veřejnosti. O tomto tématu bylo napsáno a pojednáno v nesčetných článcích, které různou měrou vyvracely…