Články

06.03.2020

Dohoda uzavřená ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, je jedním ze způsobů jak ukončit pracovní poměr. Byť se jedná o zjevně nejjednodušší…

03.03.2020

Kdy mám povinnost oznámit dopravní nehodu Policii České republiky?

Povinnost oznámit dopravní nehodu Policii České republiky je vždy, když při dopravní nehodě…

03.03.2020

Pokud dojde k dopravní nehodě, při níž jiná osoba utrpí zranění, bude právní kvalifikace se především odvíjet od závažnosti způsobeného zranění. Ublížením na zdraví se přitom obecně…

07.08.2019

Někteří z Vás mají už tuto zkušenost za sebou: měsíce i roky jednání u soudu, odvolání, průtahy, stres, vynaložení spousty času i peněz s nejistým výsledkem. Zmařené obchodní vztahy a…

03.05.2019

Právo na obhajobu je základním právem každého obviněného. Účelem obhajoby je včas a důsledně objasnit skutečnosti, které obviněného viny zbavují či jeho vinu zmírňují. Obhájce je právním…

26.04.2019

Současná právní úprava daná zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se odchýlila od původního primárního kritéria, kterým byla nejnižší nabídková cena. Nyní však…

10.04.2019

Zkratka „GDPR“ v roce 2018 jistě neminula téměř nikoho z odborné ani laické veřejnosti. O tomto tématu bylo napsáno a pojednáno v nesčetných článcích, které různou měrou vyvracely…