Články

11.07.2022

Nastala ve vašem manželském životě situace, kdy již manželství nenaplňuje svůj účel a zvažujete ukončit tuto životní etapu? V následujícím článku se dozvíte informace na co se v rámci…

30.06.2022

Přestože není matka dítěte provdaná za otce dítěte, náleží jí určitá majetková práva. Na která plnění má neprovdaná matka nárok? To se dozvíte v následujícím článku.

Přestože…

03.12.2021

S příchodem 28.10.2021 přišlo taktéž léto. Ovšem nejedená se o astronomické léto, nýbrž o léto milostivé. Co se pod tímto pojmem skrývá, to se dozvíte v následujícím článku.

V…

19.03.2020

V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a různými nepodloženými informacemi, které se pohybují ve veřejném prostoru, například na sociálních sítích, je namístě informovat, že toto…

17.03.2020

Krizový zákon č. 240/2000 Sb., který se aktivoval při vzniku pandemické krize a to na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb. O bezpečnost ČR, které dnes všichni společně čelíme, je…

17.03.2020

Vláda v souvislosti s přijetím krizových opatření se rozhodla zakázat volný pohyb osob na území České republiky, krom několika výjimek, mezi něž patří i cesta do zaměstnání a k výkonu…

17.03.2020

Současný nouzový stav je vyhlášen Vládou ČR na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, který dopadá na stav, kdy je ohrožena svrchovanost a územní…

16.03.2020

Dosavadní přijatá krizová opatření ze strany vlády České republiky mají dopad na celou řadu oblastí (sfér) lidského život, ať už společenskou, soukromou, podnikatelskou a v neposlední na…

16.03.2020

V souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 se v souvislosti s cestovním ruchem objevily různé informace týkající se rušení zájezdů a oprávnění…