Milostivé léto II

První milostivé léto již proběhlo od 28.10.2021 do 28.1.2022, a s ohledem na úspěch tohoto institutu se bude realizovat tzv. milostivé léto II.

Milostivé léto II začne od 1.9.2022 a bude trvat až do 30.11.2022. Jedná se o opětovnou šanci pro fyzické osoby, které se nachází v exekuci a mají dluh u veřejnoprávní instituce, jak se od těchto dluhů oprostit. Nejpozději do 30.11.2022 má povinný šanci sdělit soudnímu exekutorovi, že žádá o aplikaci milostivého léta.

Hlavní výhoda milostivého léta spočívá v tom, že pro zbavení se exekuce postačí úhrada tzv. jistiny (původního dluhu) a poplatku exekutorovi. Poplatek činí 1 500 Kč plus DPH. Pokud tedy dojde k úhradě jistiny a poplatku ve výši 1 500 Kč, bude zbytek dluhu (smluvní pokuty, úroky z prodlení atd.) odpuštěn.

Podmínky pro aplikaci milostivého léta II jsou obdobné jako v rámci první vlny. Milostivé léto II mohou využít pouze fyzické osoby, nikoli právnické, které mají dluh u veřejnoprávní instituce, a tento dluh je vymáhán soudním exekutorem. Milostivé léto se však nevztahuje na exekuce finanční a správní. Milostivé léto II se bude vztahovat pouze na exekuce zahájené před 28.10.2021.

A jaký je postup? Nejdříve je nutné zjistit si aktuální výši jistiny, a to žádostí u příslušného exekutora. Zároveň je nutné taktéž exekutora informovat, že má dlužník v úmyslu využít institutu milostivého léta. Následuje úhrada jistiny a částky ve výši 1 500 Kč plus DPH na účet exekutora.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Print