široká působnost
Poskytujeme právní služby ve všech oblastech práva jak fyzickým, tak právnickým osobám.
odbornost
Profesionální pomoc při řešení problému týmem odborníků.
rychlost
Garantujeme rychlé řešení vašeho případu.
cena
Vaše výdaje máte pod kontrolou. Předem víte, kolik přesně zaplatíte.

S čím vám pomůžeme

 • vlastnictví, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů

 • půjčky – jejich zřízení, zajištění a vymáhání

 • nájmy a podnájmy staveb a pozemků, bytů a nebytových prostor

 • řešení všech sporů z občansko-právních vztahů

 • zakládání a změny obchodních společností a družstev

 • převody obchodních podílů, akcií a dalších druhů cenných papírů

 • obchodní závazkové vztahy, vymáhání závazků ze smluv a pohledávek věřitelů

 • Fúze a akvizice

rozvodmajetkové poměry, vyživovací povinnost, zastupování, styku a poměr k nezletilému, opatrovnická řízení, péče soudu o nezletilé

 • trestní řízení – zastupování v trestním řízení na plnou moc

 • trestní oznámení - kvalifikované sepsání trestního oznámení

 • uplatňování náhrady škody v trestním řízení

 • zpracování pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti

 • posouzení otázek skončení pracovního poměru, nároků na odstupné

 • nároky z pracovních úrazů

 • poradenství obcím a krajům při výkonu samostatné i přenesené působnosti

 • poradenství a podpora při vedení správních řízení

 • sepisování smluv a jejich právní analýzy nebo revize

 • zastupování v soudních řízeních

 • zastupování sportovců a sportovních organizací při jednání a uzavírání smluv

 • zastupování sportovců a sportovních organizací při jednání a uzavírání smluv se sponzory, pojišťovnami, atd.

 • zastupování sportovců a sportovních organizací v arbitrážních a soudních řízeních

O nás

Advokátní kancelář Dostál a partneři je česká, moderní a dynamická kancelář se sídlem v Chomutově na náměstí 1. máje 101/2.

Zakladatelem advokátní kanceláře je Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál, vykonávající advokátní praxi v souladu s ustanovením § 2177 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Advokátní kancelář zaměstnává nebo trvale spolupracuje s dalšími advokáty a koncipienty specializovanými na různé oblasti práva.