Obchodní právo

Naším primárním zájmem je právní jistota klienta a profesionální pomoc při řešení problému, kdy při poskytování právních služeb našim klientům zajišťujeme co nejvyšší úroveň právních služeb při zachování maximální důvěrnosti, diskrétnosti a osobním přístupu ke klientům.

S čím vám pomůžeme

  • právo obchodních společností a družstev

  • zakládání a změny obchodních společností a družstev

  • převody obchodních podílů, akcií a dalších druhů cenných papírů

  • obchodní závazkové vztahy, vymáhání závazků ze smluv a pohledávek věřitelů

  • příprava a posuzování různých typů obchodních smluv a dohod

  • vymáhání závazků ze smluv a pohledávek věřitelů

  • zastupování v obchodních sporech, v rejstříkovém a v konkurzním řízení.

  • Fúze a akvizice

Obchodní právo

Cena

Cena za poskytování právních služeb se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Platby probíhají po zálohách (formou záloh). Své výdaje máte neustále pod kontrolou.

Průběh

Neváhejte nám zavolat a domluvit si informativní, osobní schůzku, která je zdarma. Není nic jednoduššího. Vaši záležitost analyzujeme a doporučíme další kroky.

Úspěšné případy

Máme více než 2.800 úspěšných případů.

Specialisté v oboru

Mgr. Erika Knopová

Slovo odborníka

Dbáme na efektivnost a rychlost při poskytování právních služeb podnikatelům, obchodním korporacím a nadnárodním korporacím. Našim klientům poskytujeme právní služby v oblasti zakládání společností, změny v obchodních společnostech a družstev, zastupování v řízení před rejstříkovými soudy, připravujeme a organizujeme valné hromady, sepisujeme právní analýzy obchodních smluv, vymáháme pohledávky věřitelům (mimosoudně i soudně), zastupujeme v řízení před soudy, rozhodci a správními orgány v obchodních sporech, provádíme fúze a akvizice. Dále pro naše klienty poskytujeme právní služby v oblasti právních vztahů týkající se nemovitostí, jako převody vlastnictví, nájemní vztahy a zástavní práva.