Obchodní právo

Naším primárním zájmem je právní jistota klienta a profesionální pomoc při řešení problému, kdy při poskytování právních služeb našim klientům zajišťujeme co nejvyšší úroveň právních služeb při zachování maximální důvěrnosti, diskrétnosti a osobním přístupu ke klientům.

 

S čím vám pomůžeme

  • právo obchodních společností a družstev

  • zakládání a změny obchodních společností a družstev

  • převody obchodních podílů, akcií a dalších druhů cenných papírů

  • obchodní závazkové vztahy, vymáhání závazků ze smluv a pohledávek věřitelů

  • příprava a posuzování různých typů obchodních smluv a dohod

  • vymáhání závazků ze smluv a pohledávek věřitelů

  • zastupování v obchodních sporech, v rejstříkovém a v konkurzním řízení.

  • Fúze a akvizice

Obchodní právo