Dostál & partneři

Advokátní kancelář Dostál a partneři je česká, moderní a dynamická kancelář se sídlem v Chomutově na náměstí 1. máje 101/2.

Zakladatelem advokátní kanceláře je Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál, vykonávající advokátní praxi v souladu s ustanovením § 2177 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Advokátní kancelář zaměstnává nebo trvale spolupracuje s dalšími advokáty a koncipienty specializovanými na různé oblasti práva.
0
Úspěšných případů
V oblasti právního zastoupení, poradenství a přípravy smluv jsme vyřešili ke spokojenosti našich klientů 2500+ úspěšných případů.
0
let v oboru
Pohybujeme se v oboru již od roku 2004 a díky tomu jsme získali mnoho zkušeností.

Na čem si
zakládáme

široká působnost

Právní služby poskytujeme v celém procesu ochrany a prosazování práv a oprávněných zájmů klienta, počínaje jeho zastupováním při jednáních se soukromoprávními entitami, máme zkušenosti se zastupováním fyzických i právnických osob v civilních i trestních soudních řízeních, zastupováním ve správním řízení před správními orgány a jinými institucemi, rovněž i na úrovni evropských a mezinárodních institucí.

Kromě zastupování v celém soudní procesu, poskytujeme i dílčí služby jako sepisy či revize smluv, zpracování žalob, návrhů, stížností a opravných prostředků, provádíme advokátní úschovu peněz i listin a jsme oprávněni činit prohlášení o pravosti podpisu na listinách (úřední ověření podpisu).

Právní pomoc jsme schopni zajistit i mimo území České republiky.

odbornost

Právní služby poskytujeme v oborech: občanské právo, obchodní právo, veřejné zakázky, správní právo, trestní právo, pracovní právo, stavební právo, právní vztahy k nemovitým věcem, fúze a akvizice, vymáhání pohledávek, rodinné právo, bankovní právo, sportovní právo.

Za účelem, co nejvyšší komplexnosti poskytnutí služeb klientovi v rámci naší činnosti spolupracujeme s odborníky z ostatních odvětví, zejména soudními znalci, daňovými poradci, tlumočníky a exekutory.

rychlost

Naším primárním zájmem je právní jistota klienta a profesionální pomoc při řešení problému, kdy při poskytování právních služeb zajišťujeme co nejvyšší úroveň právních služeb při zachování maximální důvěrnosti, diskrétnosti a osobním přístupu ke klientům. Dbáme na efektivnost a rychlost při poskytování právních služeb.

cena

Cena za poskytování právních služeb se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Odměna pak může být mimosmluvní, smluvní. Platby probíhají po zálohách (formou záloh). Své výdaje máte neustále pod kontrolou.

Náš tým

Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál je absolventem Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvoval v roce 2004. Po…

Mgr. Erika Vejmelková je absolventkou Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvovala v letech 2006 – 2011. Po ukončení studia…

Mgr. Erika Knopová je absolventkou Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvovala v letech 2008 – 2014. V roce 2012/2013…

Mgr. Tomáš Malina je absolventem Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvoval v letech 1997 – 2004. Již v průběhu studia se…

Mgr. Veronika Hrubá je absolventkou Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvovala v roce 2021. Po ukončení studia nastoupila téhož roku do advokátní kanceláře…

Mgr. Petr Hoferek je absolventem Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvoval v roce 2008. Od ukončení studia se věnuje obchodu s nemovitostmi a problematice…

Lenka Drahošová je absolventkou střední hotelové školy v Teplicích. Mezi lety 2007 – 2010 se věnovala studiu filozofie na Západočeské univerzitě,…

Mgr. Marek Šetek, MBA, LL.M. v letech 2018-2023 absolvoval magisterské studium na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. Již předtím v roce 2016 absolvoval profesní vzdělávací…

Vendula Dostálová je absolventkou střední poštovní školy v Opavě. Profesní zkušenosti získávala ve společnosti zabývající se vymáháním pohledávek, když se následně ve společnosti ČSOB…