Mgr. Erika Vejmelková

Mgr. Erika Vejmelková

Mgr. Erika Vejmelková je absolventkou Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvovala v letech 2006 – 2011. Po ukončení studia nastoupila téhož roku jako advokátní koncipientka k Mgr. Ing. Mgr. Jiřímu Dostálovi.

V říjnu 2014 složila advokátní zkoušky s výtečným prospěchem a od listopadu stejného roku působí jako trvale spolupracující advokát nyní v advokátní kanceláři Dostál & partneři, advokátní kancelář s.r.o.

V odborné praxi se zaměřuje především na právo rodinné, trestní, přestupkové a pracovní a podílí se na vypracování právních analýz.