Mgr. Erika Vejmelková

Mgr. Erika Vejmelková

Mgr. Erika Vejmelková je absolventkou Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvovala v letech 2006 - 2011. Po ukončení studia nastoupila téhož roku do advokátní kanceláře Dostál & Sorokáč na pozici advokátní koncipientky.

V říjnu 2014 složila advokátní zkoušky s výtečným prospěchem a od listopadu stejného roku působí jako trvale spolupracující advokát advokátní kanceláře Dostál & Sorokáč.

V odborné praxi se zaměřuje především na právo trestní, přestupkové, insolvenční a pracovní a podílí se na vypracování právních analýz.