Mgr. Veronika Hrubá

Mgr. Veronika Hrubá

Mgr. Veronika Hrubá je absolventkou Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvovala v roce 2021. Po ukončení studia nastoupila téhož roku do advokátní kanceláře Dostál & partneři, advokátní kancelář s.r.o., na pozici advokátní koncipientky.
V rámci své odborné praxe se zaměřuje především na právo trestní, přestupkové a rodinné.