Mgr. Marek Šetek, MBA, LL.M.

Marek Šetek

Mgr. Marek Šetek, MBA, LL.M. v letech 2018-2023 absolvoval magisterské studium na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. Již předtím v roce 2016 absolvoval profesní vzdělávací program Master of Business Administration, obor Executive MBA a v roce 2017 absolvoval profesní vzdělávací program Master of Laws, obor Corporate Master of Laws. Po ukončení magisterského studia v roce 2023 nastoupil do advokátní kanceláře Dostál & partneři, advokátní kancelář s.r.o., na pozici advokátního koncipienta.
V rámci své odborné praxe se zaměřuje především na obchodní a pracovní právo.