Občanské právo

Život není někdy jednoduchý a přináší s sebou i řadu úskalí. Ať již řešíte problémy v oblasti úvěru, půjček, směnek na straně věřitele nebo dlužníka, nabízíme pomocnou ruku, neboť vždy hájíme zájmy našich klientů.

 

S čím vám pomůžeme

 • vlastnictví, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů
 • prohlášení vlastníka budovy o vymezení bytových jednotek

 • zástavní práva a věcná břemena

 • vydržení

 • sousedské vztahy

 • náhrada škody a bezdůvodné obohacení

 • vymáhání pohledávek právní cestou

 • smlouvy kupní, darovací a směnné

 • smlouvy o dílo a další typy smluv

 • neplatnosti smluv a odstoupení od smluv

 • vrácení daru

 • půjčky – jejich zřízení, zajištění a vymáhání

 • nájmy a podnájmy staveb a pozemků, bytů a nebytových prostor

 • způsobilost k právním úkonům

 • osobnostní práva (ochrana života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti)

 • řešení všech sporů z občansko-právních vztahů

Občanské právo