Občanské právo

Život není někdy jednoduchý a přináší s sebou i řadu úskalí. Ať již řešíte problémy v oblasti úvěru, půjček, směnek na straně věřitele nebo dlužníka, nabízíme pomocnou ruku, neboť vždy hájíme zájmy našich klientů.

 

S čím vám pomůžeme

 • vlastnictví, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů
 • prohlášení vlastníka budovy o vymezení bytových jednotek

 • zástavní práva a věcná břemena

 • vydržení

 • sousedské vztahy

 • náhrada škody a bezdůvodné obohacení

 • vymáhání pohledávek právní cestou

 • smlouvy kupní, darovací a směnné

 • smlouvy o dílo a další typy smluv

 • neplatnosti smluv a odstoupení od smluv

 • vrácení daru

 • půjčky – jejich zřízení, zajištění a vymáhání

 • nájmy a podnájmy staveb a pozemků, bytů a nebytových prostor

 • způsobilost k právním úkonům

 • osobnostní práva (ochrana života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti)

 • řešení všech sporů z občansko-právních vztahů

Občanské právo

Cena

Cena za poskytování právních služeb se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Platby probíhají po zálohách (formou záloh). Své výdaje máte neustále pod kontrolou.

Průběh

Neváhejte nám zavolat a domluvit si informativní, osobní schůzku, která je zdarma. Není nic jednoduššího. Vaši záležitost analyzujeme a doporučíme další kroky.

Úspěšné případy

Máme více jak 3800 úspěšných případů v oblasti občanského práva

Specialisté v oboru

Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál

Mgr. Erika Knopová

Slovo odborníka

Rekodifikační práce nad novým občanským zákoníkem byly u nás dovedeny do podoby platného a účinného zákona. Nejednalo se ovšem o úkol nijak snadný, ba naopak, četnou skupinou odborné právní veřejnosti byl apriorně zavrhnut. Především se však jedná o zákon, který se dotýká každého z nás. Jak také prohlásil prvorepublikový civilista prof. Sedláček „Ustanovení občanského zákoníku provázejí člověka po celý život“. Nemůže být tedy pochyb, že právě hlavní kodex občanského práva by měl být ušit tak, aby šel naproti fungování takové společnosti, ve které bude minimum sporů. Takto tomu ve skutečnosti ale ani zdaleka není, kdy litera zákona na spoustě místech jaksi sama vybízí k akademickým polemikám. S tím ovšem trpí právní jistota pro běžné jedince. Ať už se ale chystáte vstoupit do jakékoliv životní situace či jste se dostali do právních nesnází, rádi Vám s Vaším případem poradíme.

Náš tým má specialisty jak na občanské právo hmotné, tak procesní, kteří Váš problém analyzují a doporučí nejlepší řešení. Nabízíme pomoc při řešení právních otázek dětí, manželství, rozvodů, zúžení a vypořádání společného jmění manželů v nesporném i sporném řízení.

Naše klienty zastupujeme v oblasti sousedských vztahů, vydržení, držby a věcného břemene. Dále také v oblasti dědického práva jako sepsání závěti, dědických sporech, majetkových vypořádání a listin o vydědění.

Řešíme právní otázky při převodu nemovitých (kupní, darovací, směnné) věcí i movitých, zajišťujeme advokátní úschovy, smlouvy o dílo, smlouvy o převodech obchodních podílů, smlouvy zprostředkovatelské, smlouvy o obchodním zastoupení, smlouvy o postoupení pohledávek, smlouvy nájemní i podnájemní, uplatnění neplatnosti smluv a odstoupení od smluv.