Rozvod manželství

Jsme připraveni vám pomoci ve vaší těžké životní situaci a provést vás celým procesem rozvodu.

Naše advokátní kancelář má s touto agendou bohaté zkušenosti, jsme schopni vést i účinná mimosoudní jednání s protistranou k tomu, aby se vše mezi stranami s předstihem vyřešilo ještě před započetím samotného soudního řízení tak, aby mezi manžely mohly být pokud možno zachovány přátelské vztahy.

S čím vám pomůžeme

  • Zastoupíme Vás před soudy

  • Provedeme Vás mimosoudním jednáním

  • Návrh na rozvod sporný, návrh na rozvod nesporný

  • Mediační činnost

  • Dohody o vypořádání společného jmění manželů

Rozvod

Cena

Platby probíhají po zálohách (formou záloh). Své výdaje máte neustále pod kontrolou.

Průběh

Neváhejte nám zavolat a domluvit si informativní, osobní schůzku, která je zdarma. Není nic jednoduššího. Vaši záležitost analyzujeme a doporučíme další kroky.

Specialisté v oboru

Mgr. Erika Vejmelková

Slovo odborníka

Pokud je manželství hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení, může být manželství rozvedeno. Mají-li ovšem manželé nezletilé dítě, které není plně svéprávné, soud je nerozvede, dokud nebude rozhodnuto o styku a výživném k dítěti pro dobu po rozvodu. To znamená, že řízení o rozvodu manželství vždy musí předcházet opatrovnické řízení.

Rozvod přitom může být sporný, kdy soud zjišťuje existenci rozvratu manželství a jeho příčinu, přičemž soud může účastníky prostřednictvím rodinné mediace vést k pokusu o obnovu manželského soužití, nebo nesporný, u nějž se příčina rozvratu manželství nezjišťuje, za předpokladu připojí-li se také druhý manžel k návrhu na rozvod a dojde-li soud k závěru, že shodné tvrzení o rozvratu manželství a záměru dosáhnout rozvod je pravdivé a současně manželství trvalo nejméně jeden rok, manželé spolu déle než šest měsíců nežijí a soudu předložena jednak dohoda o úpravě poměrů k nezletilému pro dobu po rozvodu manželství, kterou soud schválil v rámci předchozího opatrovnického řízení, jednak dohoda o vypořádání majetku, úpravě bydlení a výživného manželů.

Naše advokátní kancelář má s touto agendou bohaté zkušenosti, přičemž je schopna vést i účinná mimosoudní jednání s protistranou k tomu, aby se vše mezi stranami s předstihem vyřešilo ještě před započetím samotného soudního řízení tak, aby mezi manžely mohly být pokud možno zachovány přátelské vztahy.