Rozvod manželství

Jsme připraveni vám pomoci ve vaší těžké životní situaci a provést vás celým procesem rozvodu.

Naše advokátní kancelář má s touto agendou bohaté zkušenosti, jsme schopni vést i účinná mimosoudní jednání s protistranou k tomu, aby se vše mezi stranami s předstihem vyřešilo ještě před započetím samotného soudního řízení tak, aby mezi manžely mohly být pokud možno zachovány přátelské vztahy.

S čím vám pomůžeme

  • Zastoupíme Vás před soudy

  • Provedeme Vás mimosoudním jednáním

  • Návrh na rozvod sporný, návrh na rozvod nesporný

  • Mediační činnost

  • Dohody o vypořádání společného jmění manželů

Rozvod