Výživné pro nezletilé dítě

Příspěvky na výživu pro nezletilé dítě se stanovují v rozsahu odůvodněných potřeb nezletilého a jeho majetkových poměrů, jakož i se zřetelem k schopnosti, možnosti a majetkovým poměrům povinného, přičemž soud hodnotí i to, zda se povinný nevzdal bez důležitého důvodu vhodného zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu (to znamená, odmítne-li povinný lépe placení pracovní místo, bude vzata za vyměřovací základ mzda, které by dotyčný dosahoval v rámci odmítnuté pozice).

S čím vám pomůžeme

  • Zastupování u soudů, soudní řízení

  • Sepis návrhů na zvýšení, snížení výživného


 

Výživné pro nezletilé dítě

Cena

Cena za poskytování právních služeb se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Platby probíhají po zálohách (formou záloh). Své výdaje máte neustále pod kontrolou.

Průběh

Neváhejte nám zavolat a domluvit si informativní, osobní schůzku, která je zdarma. Není nic jednoduššího. Vaši záležitost analyzujeme a doporučíme další kroky.

Specialisté v oboru

Mgr. Erika Knopová

Mgr. Tomáš Malina

Slovo odborníka

Jak vidno, zákon sám není exaktní v určení toho, kolik by příspěvky na výživné měly konkrétně činit, kdy soud musí rozhodnout s ohledem k okolnostem daného případu a při uvážení uvedených hledisek. Za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudu nicméně Ministerstvo spravedlnosti vydalo nezávaznou metodiku, k níž soudy zpravidla přihlížení při svém rozhodnutí, kdy při určení výživného se vychází především z věku dítěte a celkového čistého příjmu povinné osoby. Zajímavé je také podpůrné pravidlo, že neprokáže-li osoba povinná v řízení řádně své příjmy, ani neumožní soudu zjistit v tomto směru relevantní skutečnosti, poté platí, že průměrný měsíční příjem činí pětadvacetinásobek částky životního minima jednotlivce.

Naše advokátní kancelář vždy v těchto typech řízení se snaží vést jednání k tomu, aby byla maximálně zajištěna ochrana zájmů nezletilého dítěte, které vnímáme jako prvořadé.