Výživné pro nezletilé dítě

Příspěvky na výživu pro nezletilé dítě se stanovují v rozsahu odůvodněných potřeb nezletilého a jeho majetkových poměrů, jakož i se zřetelem k schopnosti, možnosti a majetkovým poměrům povinného, přičemž soud hodnotí i to, zda se povinný nevzdal bez důležitého důvodu vhodného zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu (to znamená, odmítne-li povinný lépe placení pracovní místo, bude vzata za vyměřovací základ mzda, které by dotyčný dosahoval v rámci odmítnuté pozice).

S čím vám pomůžeme

  • Zastupování u soudů, soudní řízení

  • Sepis návrhů na zvýšení, snížení výživného


 

Výživné pro nezletilé dítě