Právo obcí a krajů

Naše advokátní kancelář je schopna zajistit komplexní právní servis obcím a krajům při výkonu samostatné i přenesené působnosti, a to zejména podporu a poradenství při vedení správních řízení.

S čím vám pomůžeme

  • poradenství obcím a krajům při výkonu samostatné i přenesené působnosti

  • poradenství a podpora při vedení správních řízení

  • sepisování smluv a jejich právní analýzy nebo revize

  • zastupování v soudních řízeních

Právo obcí a krajů

Cena

Cena za poskytování právních služeb se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Platby probíhají po zálohách (formou záloh). Své výdaje máte neustále pod kontrolou.

Průběh

Neváhejte nám zavolat a domluvit si informativní, osobní schůzku, která je zdarma. Není nic jednoduššího. Vaši záležitost analyzujeme a doporučíme další kroky.

Specialisté v oboru

Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál

Mgr. Erika Vejmelková

Mgr. Erika Knopová

Slovo odborníka

Naše advokátní kancelář je schopna zajistit komplexní právní servis obcím a krajům při výkonu samostatné i přenesené působnosti, a to zejména podporu a poradenství při vedení správních řízení. Krom toho je však možné naši advokátní kancelář také oslovit s žádostí o sepis nejrůznějších smluv k dispozice s movitým a nemovitým majetkem, poskytnutí právní analýzy v nejrůznějších oblastech soukromého či veřejného práva. Rovněž tak poskytujeme právní zastoupení ve všech typech soudních řízení.