Obhajoba

Naše advokátní kancelář si je vědoma závažnosti situace, kdy i jen jediný den trestního stíhání představuje podstatný zásah do osobnosti člověka, jenž je tak systematicky vystaven stresovým situacím a pocitu strachu z výsledku trestního řízení, a proto v rámci trestního řízení vždy prosazuje práva svých klientů a využívá všech prostředků, které ji zákon svěřuje.

S čím vám pomůžeme

  • Sepis stížností

  • Sepis odvolání

  • Sepis dovolání

  • Sepis návrhu na obnovu řízení

  • Zajišťujeme kompletní obhajobu od přípravného řízení až po účast u hlavního líčení před soudem, veřejného zasedání

Obhajoba