Obhajoba

Naše advokátní kancelář si je vědoma závažnosti situace, kdy i jen jediný den trestního stíhání představuje podstatný zásah do osobnosti člověka, jenž je tak systematicky vystaven stresovým situacím a pocitu strachu z výsledku trestního řízení, a proto v rámci trestního řízení vždy prosazuje práva svých klientů a využívá všech prostředků, které ji zákon svěřuje.

S čím vám pomůžeme

  • Sepis stížností

  • Sepis odvolání

  • Sepis dovolání

  • Sepis návrhu na obnovu řízení

  • Zajišťujeme kompletní obhajobu od přípravného řízení až po účast u hlavního líčení před soudem, veřejného zasedání

Obhajoba

Cena

Cena za poskytování právních služeb se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Platby probíhají po zálohách (formou záloh). Své výdaje máte neustále pod kontrolou.

Průběh

Neváhejte nám zavolat a domluvit si informativní, osobní schůzku, která je zdarma. Není nic jednoduššího. Vaši záležitost analyzujeme a doporučíme další kroky.

Specialisté v oboru

Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál

Mgr. Erika Vejmelková

Slovo odborníka

Zásada zajištění práva na obhajobu je v trestní řádu, podle nějž ten, proti němuž se vede trestní řízení, musí být v každém období řízení poučen o právech umožňujících mu plné uplatnění obhajoby a o tom, že si též může zvolit obhájcem.

Naše advokátní kancelář si je vědoma závažnosti situace, kdy i jen jediný den trestního stíhání představuje podstatný zásah do osobnosti člověka, jenž je tak systematicky vystaven stresovým situacím a pocitu strachu z výsledku trestního řízení, a proto v rámci trestního řízení vždy prosazuje práva svých klientů a využívá všech prostředků, které ji zákon svěřuje.