Řešení životní situace – rozvádím se, jaký je obecný postup v rámci rozvodu?

Nastala ve vašem manželském životě situace, kdy již manželství nenaplňuje svůj účel a zvažujete ukončit tuto životní etapu? V následujícím článku se dozvíte informace na co se v rámci takového kroku připravit.
Právní úprava rozvodu v občanském zákoníku je postavena pouze na jediném důvodu rozvodu: „Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení.“

I v případě, kdy je vaše manželství rozvráceno, nemusíte být rozvedeni, pokud by byl rozvod v rozporu se zájmem nezletilého dítěte, či se zájmem manžela, který se na rozvratu manželství převážně nepodílel. V souvislosti s rozvodem je třeba taktéž zmínit, že máte-li nezletilé dítě, které není plně svéprávné, soud manželství nerozvede, dokud nerozhodne o poměrech dítěte v době po rozvodu manželství.

Rozlišuje se rozvod sporný a nesporný. Pokud se jedná o rozvod sporný, je soud povinen zjišťovat existenci rozvratu manželství, a taktéž zjišťuje příčiny rozvratu. V případě nesporného rozvodu soud příčiny rozvratu nezjišťuje. Pro nesporný rozvod však musí být splněny konkrétní podmínky.

Řízení o rozvodu se zahajuje na návrh, který podává jeden z manželů nebo oba a musí obsahovat zejména označení soudu, ke kterému se návrh podává, označení účastníků řízení (jméno a příjmení, datum narození, bydliště), informace o místě a datu uzavření manželství, informace o jaké manželství v řadě se jedná u každého z účastníků, zda mají účastníci řízení společné nezletilé dítě/děti, občanství účastníků řízení, závěrečný návrh, že se manželství účastníků řízení rozvádí a návrh musí být označen datem a taktéž podepsán.

K projednání návrhu na rozvod je věcně příslušný okresní, popř. obvodní soud (pokud jde o území hlavního města Prahy). Místně příslušný je soud, v jehož obvodu mají nebo měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů. Lze uvést příklad: pokud manželé společně žili v Chomutově, tak místně příslušným bude Okresní soud v Chomutově.

Nicméně pokud mají manželé nezletilé děti, tak se řízení o rozvodu neuskuteční dříve než soud v jiném řízení rozhodne o péči a výživě k nezletilým dětem, aby byly zajištěny jejich zájmy.

S podáním návrhu na rozvod se pojí poplatková povinnost, proto je nutné s návrhem na rozvod uhradit i soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Print