Jsem matkou, nejsem však vdaná za otce dítěte, mám nárok na výživné?

Přestože není matka dítěte provdaná za otce dítěte, náleží jí určitá majetková práva. Na která plnění má neprovdaná matka nárok? To se dozvíte v následujícím článku.

Přestože matka není provdaná za otce dítěte, má vůči otci dítěte určitá majetková práva spojená s narozením jejich společného potomka. Přitom není podstatné, zda spolu rodiče žijí, když smyslem je ulehčit neprovdané matce náročnou situaci spojenou s těhotenstvím, porodem a péčí o novorozené dítě. Matka má nárok na výživné a náklady spojené s těhotenstvím a porodem i v případě, že před porodem nepracovala a byla například odkázána na výživu od svých rodičích. Matka má tedy vůči otci svého dítěte, za kterého není provdaná, následující majetková práva:
- právo na výživu pro sebe
- právo na náhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem

Právo na výživné pro sebe:
Matka, která není provdaná za otce dítěte má právo na výživu pro sebe, a to po dobu dvou let od narození dítěte. Důvodem je vyrovnat majetkové, resp. výdělkové poměry a pomoci matce v náročné situaci. Právo na výživné tak nepřipadá pouze dítěti, avšak i neprovdané matce.

Právo na náhradu nákladu spojených s těhotenstvím a porodem:
Vedle výživného pro svou osobu, má matka taktéž právo na náhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. V tomto případě může i soud na návrh těhotné ženy uložit muži, jehož otcovství je pravděpodobné, aby částku na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem poskytl předem.

Výživné pro neprovdanou matku a úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem lze přiznat i nazpět, nejdéle však dva roky ode dne porodu. Řízení o přiznání výše uvedených nároků se zahajuje na návrh matky.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Print