Šíření poplašné zprávy

V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a různými nepodloženými informacemi, které se pohybují ve veřejném prostoru, například na sociálních sítích, je namístě informovat, že toto jednání může být posuzováno jako trestný čin šíření poplašné zprávy. Tento trestný čin bude možné velmi tvrdě postihovat. Skutková  podstata trestného činu šíření poplašné zprávy je popsána v § 357, a to,odst.1, kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

Odst. 2, kdo zprávu uvedenou v odstavci 1 nebo jinou nepravdivou zprávu, která je způsobilá vyvolat opatření vedoucí k nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa anebo bezdůvodnou záchrannou práci integrovaného záchranného systému sdělí soudu, orgánu Policie České republiky, orgánu státní správy, územní samosprávy, nebo jinému orgánu veřejné moci, právnické osobě, fyzické osobě, která je podnikatelem, anebo hromadnému informačnímu prostředku, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti. Odst. 4, Odnětím svobody na 2 až 8 let bude pachatel potrestán spáchá-li čin uvedený v odst. 1nebo 2 za stavu ohrožení stát. Dbejte tedy na střídmost projevů ve vztahu k této vážné situaci.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Print