Milostivé léto

S příchodem 28.10.2021 přišlo taktéž léto. Ovšem nejedená se o astronomické léto, nýbrž o léto milostivé. Co se pod tímto pojmem skrývá, to se dozvíte v následujícím článku.

V současné době bývá častěji skloňováno veřejností tzv. milostivé léto (v právní terminologii se jedná o novelu exekučního řádu, konkr. část 2, čl. IV, odst. 25, zákona č. 286/2021 Sb.). Jedná se o významnou okolnost pro lidi, kteří se ocitli v exekuci, když jim dává možnost dluhy, které díky úrokům, penále vyrostly do neúměrných výšin, vyřešit. Milostivé léto je však časově omezeno a to od 28.10.2021 do 28.1.2022.

Ovšem milostivé léto se nevztahuje na všechny dluhy. Uplatní se pouze na dluhy, které vznikly vůči veřejnoprávnímu subjektu (stát, obce, kraj či společnost, ve kterých má většinový podíl veřejnoprávní subjekt). Další podmínkou je, že tento dluh musí být již v exekuci tzn., že pokud sice dluh máte, avšak tento není v exekuci, nebo případně procházíte insolvencí, nemůžete institut milostivého léta využít. Dluh taktéž musí být vymáhán soudním exekutorem. Je nutné taktéž podotknout, že milostivé léto se nevztahuje na exekuce daňové a správní.

V čem tedy spočívá hlavní výhoda milostivého léta? Pokud splňujete podmínky výše uvedené, postačí pro zbavení se exekuce úhrada tzv. jistiny (původního dluh) a poplatku exekutorovi. Poplatek činí 908 Kč. Pokud tedy dojde k úhradě jistiny a poplatku ve výši 908 Kč, bude zbytek dluhu (smluvní pokuty, úroky z prodlení atd.) odpuštěn.

A jaký je postup? Nejdříve je nutné zjistit si aktuální výši jistiny, a to žádostí u příslušného exekutora. Zároveň je nutné taktéž exekutora informovat, že má dlužník v úmyslu využít institutu milostivého léta. Následuje úhrada jistiny a částky ve výši 908 Kč na účet exekutora.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Print