Práva a povinnosti fyzických a právnických osob v době nouzového stavu

Krizový zákon č. 240/2000 Sb., který se aktivoval při vzniku pandemické krize a to na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb. O bezpečnost ČR, které dnes všichni společně čelíme, je právní předpis, který stanovuje působnost a pravomoci státních orgánů a orgánů územních samosprávních celků, včetně práv a povinností právnických a fyzických osob při přípravě a řešení nastalé krizové situace. Tento zákon nesouvisí se zajišťováním obrany před vnějším napadením České republiky. Tento předpis zajišťuje zejména krizové řízení orgánů krizového řízení jako je analýza, vyhodnocení rizik, plánování, organizaci, realizaci a kontrolu činností.

Krizovou situací je taková mimořádná situace, která ohrožuje celou řadu základních hodnot, v tomto případě zdraví a život a je definována v zákoně o integrovaném záchranném systému. Krizovým opatřením je jakékoliv opatření (technické, organizační apod.) určené k řešení krizové situace, nebo odstranění následků, včetně opatření jímž stát zasahuje do práv a povinností všech osob. Například může být nařízen výkon pracovních povinností fyzickým osobám pro nezbytně dlouho dobu, která je nutná pro řešení krize a tyto osoby jsou povinni tuto činnost vykonávat, včetně vykonat jednorázové a mimořádné úkoly nezbytné pro řešení krizové situace, zadané orgánem krizového řízení. Stejně tak jsme povinni strpět využití movité i nemovité věci, poskytnutí služby, pokud lze tyto prostředky využít k řešení krize. Je třeba tedy vnímat tento nouzový stav jako krizovou situaci, při které všechny subjekty nacházející se na území státu jsou povinni pro řešení a zvládnutí krize poskytnout veškerou součinnost fyzickou a věcnou, neboť jakékoliv odepření součinnosti je trestné nejen podle tohoto zákona, ale dopadá i na jiné právní předpisy a to zejména trestní právo. Máme za to, že však úsilí všech subjektů v naší skvělé zemi povede k úspěšnému zvládnutí nastalé krize, když v této krizové situaci není čas na kritiku a obviňování, ale na sepjetí nás všech v našem úsilí a koordinovanému boji s koronavirem, které povedou k úspěšnému zvládnutí pandemie, bez fatálních škod.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Print