Nouzový stav s pohledu ústavního práva

Současný nouzový stav je vyhlášen Vládou ČR na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, který dopadá na stav, kdy je ohrožena svrchovanost a územní celistvost České republiky, ochrana demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot, jejíž ochranou je povinen stát a je to jeho základní povinností. S pohledu krize, kterou vyvolal koronavirus jsou ohroženy životy a zdraví obyvatelstva, což je naplnění podmínek pro aktivaci tohoto zákona. Jsou-li bezprostředně ohroženy uvedené hodnoty může být aktivován dle intenzity, územního rozsahu a charakteru situace stav nouze, ohrožení státu či válečný stav.

Nouzový stav, který byl vyhlášen v souladu s tímto zákonem a zákonem č. 240/2000 Sb. krizovým zákonem, byl vyhlášen na celém území České republiky.

Bezpečnost české republiky zajišťují všechny subjekty v České republice, tj. ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní složky, záchranné sbory a havarijní služby, avšak všechny státní orgány, orgány územních samospráv, právnické a fyzické osoby jsou povinny se podílet na zajišťování bezpečnosti státu. Tento nouzový stav tedy bezprecedentně dopadá na všechny subjekty veřejné správy, včetně všech fyzických a právnických osob České republiky.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Print