Zřízení ochranné známky

Většina podnikatelů užívá v rámci svého podnikání logo, které je pro ně typické a určitým způsobem je charakterizuje. Veřejnosti však již není známo, že i logo požívá právní ochrany, a to v rámci tzv. ochranné známky. Ochranná známka je jakékoli označení, tvořené např. slovy, barvou, písmeny, číslicemi, tvarem, atd.
Druhy ochranných známek jsou velmi rozmanité, lze uvést např. ochrannou známku slovní, obrazovou, prostorovou, se vzorem, zvukovou, atd. Přihláška k ochranné známce se podává u Úřadu průmyslového vlastnictví na předepsaném formuláři. Českou ochrannou známku může přihlásit právnická i fyzická osoba. V přihlášce je třeba přesně vymezit, pro jaké výrobky a služby se ochranná známka přihlašuje. Předmětné výrobky a služby se vybírají na základě Mezinárodního třídníku výrobků a služeb.
Zápisem do rejstříku přihlašovatel ochranné známky získává výlučné právo na její užívání. Platnost ochranné známky činí 10 let od data podání přihlášky ochranné známky, když je možné platnost prodloužit.
Každé logo však nemůže být registrováno jako ochranná známka. Ochranná známka tak nemůže být registrována, pokud je např. v rozporu s dobrými mravy, či nedisponuje dostatečnou rozlišovací způsobilostí.
Podání přihlášky a její následné projednání podléhá poplatkové povinnosti. Cena za přihlášení ochranné známky do tří tříd výrobků a služeb činí 5 000 Kč, každá další třída posléze činí 500 Kč. Správní poplatky jsou hrazeny Úřadu průmyslového vlastnictví.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Print