Mgr. Erika Knopová

Mgr. Erika Knopová

Mgr. Erika Knopová je absolventkou Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvovala v letech 2008 - 2014. V roce 2012/2013 absolvovala roční stáž na právnické fakultě Università degli Studi di Udine v Itálii, pročež hovoří plynně italským jazykem. Po ukončení studia nastoupila téhož roku do advokátní kanceláře Dostál & Sorokáč, kde působila na pozici advokátní koncipientky. Od roku 2018, kdy úspěšně složila advokátní zkoušky, zde působí jako trvale spolupracující advokátka.

Mgr. Erika Knopová vykonává generální praxi, přičemž se zaměřuje především na právo rodinné, trestní právo, civilní právo, sousedské spory, právo nemovitostí, obchodní právo a veřejné zakázky.