Mgr. Erika Knopová

Mgr. Erika Knopová

Mgr. Erika Knopová je absolventkou Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvovala v letech 2008 – 2014. V roce 2012/2013 absolvovala roční stáž na právnické fakultě Università degli Studi di Udine v Itálii, pročež hovoří plynně italským jazykem. Po ukončení studia nastoupila téhož roku jako advokátní koncipientka k Mgr. Ing. Mgr.  Jiřímu Dostálovi.

V roce 2018 úspěšně složila advokátní zkoušky a vykovává advokacii nyní v advokátní kanceláři Dostál & partneři, advokátní kancelář s.r.o.

Mgr. Erika Knopová vykonává generální praxi, přičemž se zaměřuje především na právo rodinné, trestní právo, právo nemovitostí a veřejné zakázky.