Může mě v trestním řízení zastupovat kdokoliv?

Právo na obhajobu je základním právem každého obviněného. Účelem obhajoby je včas a důsledně objasnit skutečnosti, které obviněného viny zbavují či jeho vinu zmírňují. Obhájce je právním zástupcem obviněného, který jedná jeho jménem a poskytuje obviněnému všestrannou právní pomoc. Obhájcem v trestním řízení může být pouze advokát. Advokát se může pro jednotlivé úkony nechat zastoupit koncipientem, výjimkou jsou řízení před krajským soudem jako soudem prvního stupně, před vrchním soudem a Nejvyšším soudem.

V případech tzv. nutné obhajoby musí být obviněný zastoupen již v přípravném řízení. Jestliže si v takovém případě ve lhůtě obviněný obhájce sám ne-zvolí, je mu na dobu, po kterou trvají důvody nutné obhajoby, ustanoven obhájce soudem.

Zdroj: Chomutovské noviny

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Print