Ke stažení

Dohoda o narovnání

Dohoda o narovnání uzavřená podle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce uzavřená v souladu s § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů

Plná moc

Zmocnění k plné moci

Odvolání PM

Odvolání plné moci

Předávací protokol

Formulář předávacího protokolu