Bude se mnou postup a způsob vyřizování mé kauzy průběžně konzultován?

Samozřejmě. Klientovi jsou vždy s předstihem zasílány jednotlivé drafty podání, smluv a jiných písemností, které advokát zpracoval, aby se k nim klient eventuálně mohl vyjádřit. Pouze v případě, že je zasílaná verze odsouhlasena jako konečná, je přeposlána protistraně, soudu, příp. jiným státním orgánům nebo subjektům.