Budu pravidelně informován o průběhu vyřizování věci?

Jakmile advokát obdrží jakoukoliv zprávu či podání, které se k věci vztahuje, je následně bez odkladně zasláno klientovi na vědomí, aby jeho obsah mohl být projednán s klientem.