Jak si lze sjednat schůzku s někým z Vaší advokátní kanceláře?

Schůzku si lze sjednat buďto formou e-mailu zaslaným na adresu office@dpak.cz nebo telefonicky na č. +420 474 651 665, kdy advokát se bude samozřejmě snažit přizpůsobit potřebám klienta.