Jak vypadá první návštěva u advokáta?

Při schůzce s advokátem, u kterého je poptáváno zastoupení, by měl potenciální klient vždy nejprve v základu nastínit skutkový stav případu, o nějž se mu jedná, aby advokát mohl co nejrychleji srozumět, jakou právní službu požaduje. Posléze bude následovat prostor pro obsáhlejší rozmluvu, kdy advokát bude zpravidla pokládat doplňující dotazy, aby zjistil skutečnosti, které jsou v obdobných případech rozhodující. Po vyhodnocení situace advokát řekne svůj předběžný názor na věc a sdělí, jak lze případně postupovat.