Mám přinést nějaké podklady již na první schůzku?

Bude-li mít potenciální klient k dispozici některé průvodní dokumenty, je jistě vhodné je přinést s sebou, a to nejlépe všechny – advokát si posléze sám vyselektuje, které z listin bude vhodné upotřebit. Pokud se jedná o spornou záležitost, tak ideální stav by měl být vždy takový, že každé rozhodné tvrzení bude podloženo prostředkem, o nějž se bude moci dané tvrzení opřít.