Žádost o rozvod

Na této stránce naleznete odpovědi na některé z vašich otázek týkajících se problematiky Rozvodu. Naše advokátní kancelář má s touto agendou bohaté zkušenosti, jsme schopni vést i účinná mimosoudní jednání s protistranou k tomu, aby se vše mezi stranami s předstihem vyřešilo ještě před započetím samotného soudního řízení tak, aby mezi manžely mohly být pokud možno zachovány přátelské vztahy. Neváhejte nám zavolat a domluvit si informativní, osobní schůzku, která je zdarma.

Co je žádost o rozvod?

Žádostí o rozvod je obecně označován návrh na rozvod manželství. Jedná se o základní právní jednání, bez kterého nelze obvykle manželství rozvést a je jím zahájeno řízení o rozvod manželství Žádostí o rozvod je obecně označován návrh na rozvod manželství. Jedná se o základní právní jednání, bez kterého nelze obvykle manželství rozvést a je jím zahájeno řízení o rozvod manželství.

Jak rozvodové řízení začíná a kam žádost podat?

Ustanovení § 384 zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních stanoví, že rozvodové řízení je možné zahájit na návrh jednoho z manželů nebo společným návrhem obou manželů.
Tento návrh se podává k soudu, v jehož obvodu mají nebo měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů.

Jak dlouho rozvod obvykle trvá?

V případě, že se manželé na rozvodu dohodnou (a je-li vyřešena péče a výživa nezletilých dětí, mají-li je rozvádějící manželé) je reálné, že rozvod proběhne poměrně rychle a to v řádu několika měsíců od podání návrhu oběma manželi nebo jedním, když se k němu druhý připojí. Záleží vždy samozřejmě na rychlosti soudu, ke kterému je návrh podáván.

Co budu k žádosti potřebovat a kde mám začít?

V návrhu na rozvodu je nezbytné vylíčit splnění podmínek rozvodu tzn. že manželství je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. Jednou z nutných příloh je i oddací list. Mají-li manželé nezletilé dítě tak také přiloží pravomocné soudní rozhodnutí o úpravě poměrů k dítěti na dobu po rozvodu a jedná-li se o nesporný rozvod, tak také dohodu o úpravě jejich majetkových poměrů, jejich bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu.

Rozvede soud manželství vždy?

Nikoliv. I v případě splnění zákonných podmínek soud nemusí manželství rozvést, byl-li by rozvod v rozporu se zájmem nezletilého dítěte manželů, nebo se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství.

 

Potřebujete se nechat rozvést? Klikněte zde.