Daňové přiznání

Daňové přiznání je nazýváno dle daňového řádu daňové tvrzení, které má povinnost podat daňový subjekt v zákonem stanovených situacích. Mezi nejčastěji podávaná daňová přiznání patří zejména daň z příjmů fyzických nebo právnických osob, daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí nebo daň z přidané hodnoty. Po podání daňového přiznání dojde v zákonné lhůtě k vyměření daně, což může také vést k zahájení daňového řízení za účelem prověření správnosti údajů v podaném daňovém přiznání. Vzhledem ke složitosti celého procesu je nezbytné, aby zahájené daňové řízení bylo od samého počátku vedeno správnými procesními kroky, které povedou ke správnému stanovení daně bez zbytečných daňových doměrků a sankcí.