Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce je zvláštní forma pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Jedná se o vztah mimo pracovní poměr a zaměstnanec je často označován jako brigádník. Podobný charakter má dohoda o pracovní činnosti, která je avšak vhodnější pro soustavné činnosti. U dohody o provedení práce nesmí být rozsah práce větší než 300 hodin v kalendářním roce, do čehož se započítávají všechny práce vykonané u stejného zaměstnavatele i na základě jiné dohody o provedení práce. Dohodu je nutné uzavřít písemně a při uzavírání je nutné uvést dobu, na kterou se dohoda uzavírá, sjednané práce a sjednaný rozsah pracovní doby. Minimální výše odměny z dohody o provedení práce se odvíjí od zákonem stanovené minimální hodinové mzdy. Pokud měsíční odměna z dohody o provedení práce nepřesáhne deset tisíc korun, neplatí se zdravotní pojištění ani sociální pojištění. Pokud zaměstnanec zároveň nepodepíše „růžové“ prohlášení k dani, nemusí ani z titulu tohoto příjmu podávat daňové přiznání, jelikož za něj zaměstnavatel srazí daň z příjmů ve výši 15 %