Finanční úřad

Finanční úřad je orgán veřejné moci s místní působností na území krajů a hlavního města Prahy, který je určený především pro správu daní. Daňový řád stanovuje, že daňové tvrzení, tedy zejména daňové přiznání, musí být podáno u věcně a místně příslušného správce daně, kterým je právě finanční úřad. Až na výjimky lze tedy podání daňového přiznání učinit na kterémkoliv územním pracovišti na území příslušného kraje. Hlavním úkolem finančního úřadu je zejména správa daní, tedy správné stanovení daně, placení daní a jejich vymáhání. Veřejnost se dostane do kontaktu s finančním úřadem zejména při podání daňového přiznání, například daňové přiznání k daním z příjmů, dani z nabytí nemovitých věci, dani z nemovitých věcí, či v případě podnikatelů dani z přidané hodnoty.