Slovníček pojmů

Daňové přiznání je nazýváno dle daňového řádu daňové tvrzení, které má povinnost podat…

Finanční úřad je orgán veřejné moci s místní působností na území krajů a hlavního…

Dohoda o provedení práce je zvláštní forma pracovněprávního vztahu mezi…

Insolvenční rejstřík je informačním systémem, do kterého se zapisují údaje o…