široká působnost
Poskytujeme právní služby ve všech oblastech práva jak fyzickým, tak právnickým osobám.
odbornost
Profesionální pomoc při řešení problému týmem odborníků.
rychlost
Garantujeme rychlé řešení vašeho případu.
cena
Vaše výdaje máte pod kontrolou. Předem víte, kolik přesně zaplatíte.

S čím vám pomůžeme

Občanské právo
 • právo nemovitostí, vlastnictví, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů

 • úvěry, zápůjčky a jejich zajištění a vymáhání

 • nájmy a podnájmy, smlouvy o dílo

 • řešení sporů v občansko-právních vztazích

Obchodní právo
 • zakládání a změny obchodních společností a družstev

 • převody obchodních podílů, akcií a dalších cenných papírů

 • fúze a akvizice, řešení odpovědnosti statutárních orgánů

 • obchodní závazkové vztahy, vymáhání závazků ze smluv

 • veřejné zakázky

Trestní právo
 • obhajoba v trestním řízení, řešení trestních oznámení

 • uplatňování materiální a nemateriální náhrady škody v trestním řízení

 • vymáhání újmy způsobené trestním stíháním

Rodinné právo
 • rozvod, řešení majetkových poměrů
 • výživné na děti a druhého z manželů
 • řešení úpravy péče o nezletilé děti včetně předběžných opatření
 • zastupování v rámci péče a výživy před a po rozvodu
 • osvojení, opatrovnická řízení
Správní právo
 • stavební právo

 • přestupková řízení

 • živnostenské právo

 • zdravotnické právo

 • cizinecké a azylové právo

Pracovní právo
 • pracovní smlouvy a dohody, ukončení pracovního poměru

 • nároky na odstupné a z pracovních úrazů a nemocí z povolání

 • organizační změny, zastupování zaměstnavatelů a zaměstnanců

 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Právo obcí a krajů
 • poradenství obcím při výkonu samostatné a přenesené působnosti

 • poradenství v rámci správních řízení, vymáhání pohledávek obcí

 • řešení postupů v rámci organizace obcí

 • řešení pravomocí a působnosti orgánů obce

Sportovní právo
 • zastupování sportovců a sportovních organizací při jednáních a uzavírání smluv

 • řešení nároků sportovců a sportovních organizací včetně jejich vymáhání

 • zastupování v arbitrážních a soudních řízeních

Budova
0
Úspěšných případů
V oblasti právního zastoupení, poradenství a přípravy smluv jsme vyřešili ke spokojenosti našich klientů 2500+ úspěšných případů.
0
let v oboru
Pohybujeme se v oboru již od roku 2004 a díky tomu jsme získali mnoho zkušeností.

Dostál a parteři

Renomovaná advokátní kancelář v Chomutově s týmem odborníků s generální praxí i specialistů v jednotlivých právních oborech. Nebojíme se žádného případu, vnímáme, že každý problém má své řešení.

Více o kanceláři

Kontaktujte nás

+420 474 651 665
office@dpak.cz

Náměstí 1.máje 101/2,
430 01 Chomutov